Tuyển Dụng – Chuyên Viên Đào Tạo

Chuyên Viên Đào Tạo Mô tả chi tiết công việc – Tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu phát triển Công Ty: – Phân tích nhu cầu đào tạo của đơn vị và công ty, thiết lập...

Tuyển Dụng – Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu- Tiếng Anh

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu (Tiếng Anh) Mô tả chi tiết công việc – Mở rộng thị trường. – Thương lượng và đàm phán trực tiếp với khách hàng, tránh được rũi ro trong kinh doanh một cách...

Tuyển Dụng – Nhân Viên Kinh Doanh-Nguyên vật liệu ngành Nhựa

Nhân Viên Kinh Doanh-Nguyên vật liệu ngành Nhựa Mô tả chi tiết công việc – Bán nguyên vật liệu ngành nhựa, đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh ít nhất 200 tấn/tháng. – Báo cáo, phân tích khách hàng....

Tuyển Dụng – Nhân Viên Kế Hoạch Điều Độ Sản Xuất

Nhân Viên Kế Hoạch Điều Độ Sản Xuất Mô tả chi tiết công việc – Lên kế hoạch sản xuất. – Theo dõi tiến độ sản xuất và xuất hàng. – Theo dõi tình trạng nguyên vật liệu. –...

Tuyển Dụng – Nhân Viên Thống Kê

Nhân Viên Thống Kê Mô tả chi tiết công việc – Thực hiên thống kê hàng ngày tất cả các số liệu sản xuất đầu vào, kiểm tra mức độ hao hụt và cập nhật vào dữ liệu vào hệ thống quản...

Tuyển Dụng – Nhân Viên Sale Admin

Nhân Viên Sale Admin Mô tả công việc – Nghiệp vụ nhập – xuất kho thường xuyên; – Mua NVL phục vụ ngành, lựa chọn và ký kết Hợp đồng các dịch vụ gia công ngoài, dịch vụ Logistics...