Khái niệm Kaizen dường như vẫn còn xa lạ đối với một số doanh nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên đối với các nước đã phát triển, đặc biệt là Nhật Bản- Quê hương của Kaizen, thì thuật ngữ này được ví von chính là “chìa khóa để thành công”. Được sáng tạo vào năm 1986, từ một doanh nhân người Nhật Bản tên là Masaaki Imai, thuật ngữ Kaizen được ghép bởi từ 改(“kai”) có nghĩa là thay đổi và từ 善 (“zen”) nghĩa là tốt hơn, tức là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên tục”. Ngày nay, Kaizen được nhắc tới như một triết lý kinh doanh, phương pháp quản lý hữu hiệu làm nên thành công của các công ty Nhật Bản. Tuy vậy, những cải tiến trong Kaizen là những cải tiến nhỏ, mang tính chất tăng dần và quá trình Kaizen mang lại kết quả ấn tượng trong một thời gian dài. Khái niệm này đã nhanh chóng lan rộng và được các doanh nghiệp áp dụng thành công, tiêu biểu như Toyota, Canon, Honda, Lockheed Martin, Nestle…

Mặc dù Kaizen là một thuật ngữ khá mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt Nam, thế nhưng công ty Nhựa Rạng Đông đã tích cực tuyên truyền đến tất cả CBCNV của công ty, để mọi người cùng hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề và nhiệt tình đưa ra những thay đổi cải thiện cho công việc cũng như tăng lợi ích cho công ty. Và tiêu biểu là 5S, một trong những hoạt động tiền đề của Kaizen được áp dụng ở Rạng Đông đã được toàn thể công ty thực hiện nghiêm túc và mang lại những hiệu ứng tích cực. Ngoài ra, công ty đồng thời tổ chức những cuộc thi đua như: Góc cổ động Kaizen, Sáng kiến Kaizen…với những phần thưởng nóng hấp dẫn cho các cá nhân, tổ chức tham gia đóng góp và đưa ra nhưng thay đổi tích cực. Hy vọng những hoạt động Kaizen sẽ góp phần cho sự phát triển và thành công hơn nữa cho công ty Nhựa Rạng Đông.