LỄ KÍ KẾT GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN, HIỆP HỘI

NHỰA VÀ TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN BỘ QUỐC PHÒNG
TƯƠNG LAI MỚI CHO NGÀNH NHỰA VIỆT NAM

Sáng ngày 25/09/2018 lễ kí kết giữa Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An, Hiệp Hội Nhựa và Tổng Công Ty Thái Sơn Bộ Quốc Phòng được tổ chức tại TCT Thái Sơn BQP số 3, đường 3/2, Q.10 đã kết thành công tốt đẹp. Mở ra một tương lai mới cho ngành nhựa Việt Nam. Tham gia lễ kí kết có sự góp mặt của đại diện Hiệp Hội Nhựa Việt Nam, BLĐ Công Ty CP Nhựa Rạng Đông Long An, BLĐ TCT Thái Sơn BQP. Đây là mốc son đáng chú ý đánh dấu bước quan trọng trong việc hình thành một nền công nghệ tái chế chất thải nhựa tiên tiến so với kĩ thuật tái chế nhựa lạc hậu hiện tại, tiến tới cải thiện môi trường tại những thời điểm nóng về các vấn đề ô nhiễm. Đây cũng là sự kiện đặt nền móng quan trọng cho việc hình thành một khu công nghiệp tái chế đầu tiên của ngành nhựa, cũng là mốc son quan trọng cho sự phát triển của ngành Nhựa Việt Nam trong quá trình nỗ lực tự chủ về nguồn nguyên
liệu qua đó nâng cao lực cạnh tranh cho từng sản phẩm ở các nhóm hàng tại thị trường nội địa và thế giới.

Đại diện BLĐ Hiệp Hội Nhựa, Công Ty CP Nhựa Rạng Đông Long An, Tổng Công

TyThái Sơn BQP tham gia lễ kí kết.

Đại diện Hiệp Hội Nhựa Việt Nam, Công Ty CP Nhựa Rạng Đông Long An. Ông Hồ Đức Lam nhấn mạnh: “ Sự kết hợp giữa tinh thần kỷ luật, sự nhạy bén đặc trưng của người lính trong việc tiếp cận khoa học tiên tiến của từng thành viên Tổng Công Ty Thái Sơn – BQP với tôn chỉ “luôn luôn tốt hơn” của Công Ty CP Nhựa Rạng Đông Long An cùng ý chí kiên định của Hiệp Hội Nhựa Việt Nam là “ không đánh đổi môi trường lấy kinh tế” sẽ luôn là bước tiến cẩn trọng trong việc hoạt động của KCN tái chế đầu tiên của Việt Nam đi vào thực tế trong tương lai gần, bên cạnh sự hỗ trợ, tư vấn hiệu quả và giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý chuyên môn của chính phủ.” Trải qua quá trình nghiên cứu, thảo luận, khảo sát thế mạnh khác nhau, các bên đều thống nhất đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác, đầu tư xây dựng khu công nghiệp tái chế đầu tiên tại Việt Nam. Thỏa thuận này là tiền đề để các bên tham gia tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Lễ kí kết diễn ra thành công tốt đẹp

Việc hình thành một Khu Công Nghiệp tái chế đầu tiên của Việt Nam sẽ ngày càng sâu sắc hơn theo thời gian để hướng đến mục tiêu “ Vì một môi trường tốt hơn và một nền sản xuất năng động hơn”. Góp phần tạp ra một diện mạo mới hiện đại và chất lượng cho sản phẩm Nhựa xuất xứ từ Việt Nam.