Nhựa Rạng Đông, Luôn Luôn Tốt Hơn! Thì ra là thế!

Ngày 12/8/2020 vừa qua, Tập đoàn Nhựa Rạng Đông vinh dự nhận được Chứng chỉ công nhận Phòng thử nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 do Văn phòng công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá và cấp chứng chỉ. Đây là thành quả của tập thể Cán bộ Nhân viên Rạng Đông sau 06 tháng trời tích cực làm việc, vượt qua nhiều gian nan thử thách.

Chứng chỉ ISO 17025:2017

ISO 17025 là gì?

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng PTN: đang áp dụng một hệ thống chất lượng; có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật. Nội dung tiêu chuẩn bao quát tất cả các điều của ISO 9001 đồng thời bổ sung các yêu cầu kỹ thuật mà một PTN phải đáp ứng.

Đối tượng áp dụng ISO 17025

Tiêu chuẩn áp dụng đối với tất cả các tổ chức thực hiện việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn, không phù thuộc vào số lượng nhân viên hay phạm vi hoạt động thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn.

Ý nghĩa của tiêu chuẩn ISO 17025

  • Các chương trình công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025 trên thế giới giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn với các tổ chức khác nhằm thúc đẩy quá trình trao đổi thông tin, tăng cường kinh nghiệm, và tăng cường sự hoà hợp của các phương pháp thử và mục tiêu đã định.
  • Việc ra đời tiêu chuẩn ISO 17025 là một trong những trường hợp phản ánh xu hướng hợp nhất các yêu cầu chung cho một lĩnh vực mà cụ thể là lĩnh vực thử nghiệm/hiệu chuẩn để tạo nên một bộ mặt mới cho luật pháp, thương mại, kinh tế và kỹ thuật quốc tế.

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 17025

  • Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thử nghiệm
  • Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn
  • Tạo điều kiện thừa nhận kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn
  • Hoà nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.

Phòng LAB trung tâm Tập đoàn Nhựa Rạng Đông

Một số thiết bị, máy móc phòng LAB

Và như thế, Nhựa Rạng Đông tự hào là doanh nghiệp luôn duy trì tuân thủ việc áp dụng đúng, đủ và thông minh các Hệ thống ISO (9001, 14001, 22000, FSSC, 13485, 17025) đã đạt được nhằm phát huy hiệu quả tốt nhất cho công ty, nâng tầm công ty phát triển liên tục và không ngừng lớn mạnh, sánh vai với các tập đoàn lớn của quốc gia, khu vực và quốc tế. Theo đó Nhựa Rạng Đông luôn tự tin với các sản phẩm của mình khi đưa ra thị trường và cam kết với khác hàng là LUÔN LUÔN TỐT HƠN!