Nhựa Rạng Đông tổng kết khen thưởng Kaizen tháng 8/2020

Thuật ngữ Kaizen – chìa khóa để thành công là thuật ngữ áp dụng rộng rãi tại Nhật Bản, và ngày nay nó được áp dụng rộng khắp tại Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn với số lượng nhân sư cao. Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông là một ví dụ điển hình như thế.

Từ khi áp dụng mô hình Kaizen được mở rộng và phổ biến đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (từ năm 2015 đến nay), Cty CP Nhựa Rạng Đông đã có được những bước thay đổi rõ rệt bằng việc nâng cao hiệu quả, tăng sản lượng sản phẩm, tư duy và sự sáng tạo của toàn thể nhân viên Rạng Đông.

Băng-rôn tuyên truyền phong trào Kaizen Công ty CP Nhựa Rạng Đông

Ngày 31/8/2020, sự kiện Tổng kết Kaizen Tháng 8/2020 được tổ chức trang trọng có hiện diện của Hội đồng thi đua Kaizen và các cá nhân, đơn vị được khen thưởng. 15 tác giả đã được Ban thi đua tuyên dương, trao giấy khen và tiền mặt, gồm có:

 1. Phạm Minh Trí – Kỷ thuật cơ điện
 2. Nguyễn Trung Hiếu – Cơ khí động lực
 3. Trương Tấn Phúc – Cơ khí động lực
 4. Nguyễn Thế Duy – Cơ khí động lực
 5. Trần Thị Hải – QHSE
 6. Hồ Kim Nhựt – Nhà máy 1
 7. Lê Văn Quyền – Nhà máy 1
 8. Lê Quang Duy – Nhà máy 1
 9. Trần Văn Thảnh – Kỹ thuật sản xuất PVC
 10. Nguyễn Tấn Duy – Kỹ thuật sản xuất bao bì
 11. Võ Trường Viễn – Nhà máy ép đùn
 12. Bùi Hữu Trung – Nha máy 3
 13. Đỗ Minh Cang – Kho vận
 14. Lê Thị Hồng Yến – Kho vận
 15. Phạm Xuân Khảng – Công nghệ thông tin

Các tác giả Kaizen tháng 8/2020

Nổi bật trong các giải pháp cải tiến của tháng 8 này là tập trung cải tiến hợp lý hoá các quy trình sản xuất, các sáng kiến sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị làm giảm thiểu chi phí liên quan và nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm, tăng tuổi thọ thiết bị.

Với việc duy trì phong trào này cùng việc tuân thủ áp dụng đúng, đủ và thông minh các Hệ thống ISO (9001, 14001, 22000, FSSC, 13485, 17025) đã đạt được, chắc chắc Nhựa Rạng Đông sẽ LUÔN LUÔN TỐT HƠN!