Từ khi thành lập năm 1960, đến khi tham gia thị trường chứng khoán TP.HCM năm 2009 với mã chứng khoán là RDP cho đến nay, Cty CP Nhựa Rạng Đông luôn tuân thủ quy định về công bố thông tin, không ngừng nâng cao tính minh bạch của thông tin đến với cổ đông và các đối tác. Tất cả các giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ  công ty và Người có liên quan đến Người nội bộ công ty đều được công bố đúng theo quy định, Các báo cáo định kỳ như Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị  và các báo cáo công bố thông tin bất thường đều kịp thời báo cáo về cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, đồng thời công bố trên Website của Công ty để các cổ đông nắm bắt thông tin được kịp thời, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Qua đó Công ty đã xây dựng được uy tín và sự tin tưởng từ  các cổ đông và các  đối tác  của  công ty.

Vừa qua, Vietstock cùng kết hợp với Báo Tài chính và Cuộc sống (FiLi) thực hiện cuộc khảo sát toàn diện về mức độ tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là 02 đơn vị uy tín cao về việc phân tích trên thị trường tài chính và là cơ quan ngôn luận của Hiệp Hội các Nhà quản trị tài chính tại Việt Nam. Kỳ khảo sát được thực hiện từ 01/07/2016 – 30/06/2017, các chuẩn mực của cuộc khảo sát được áp dụng theo quy định trong Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Chương trình được thực hiện một cách thầm lặng, đảm bảo tính bất ngờ và chuyên sâu trong các công tác khảo sát, đánh giá thông tin, từ đó cho kết quả có kết quả chính xác cao hơn.

Sau quá trình khảo sát trong thời gian dài, Nhựa Rạng Đông (RPD) rất vinh dự được nằm trong Top 114 Công ty được đánh giá tốt nhất về việc công bố thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM. Với số lượng DNNY giảm đáng kể so với năm 2016, có thể thấy sự đánh giá ngày càng khắt khe hơn và các công ty đứng vững trong Danh sách 2017 cho thấy là những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vượt trội so với các doanh nghiệp khác. Sức hút của nhóm cổ phiếu này với cộng đồng đầu tư cũng cao hơn rất nhiều.

Thông qua sự kiện này, Cty CP Nhựa Rạng Đông cam kết sẽ luôn cung cấp  thông tín đầy đủ, chính xác và kịp thời đến cho các cổ đông và đối tác. Với mục tiêu  tăng trưởng bền vững trong ngành nhựa, Hội đồng quản trị công ty sẽ đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty  nhằm tối đa hóa lợi nhuận mang lại lợi ích cho Công ty và các cổ đông , tạo niềm tin yêu cho các cổ đông khi chọn lựa mã chứng khoán RDP cho sự đầu tư của mình  trên thị trường chứng khoán Việt Nam.