RẠNG ĐÔNG TĂNG CƯỜNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TRONG THÁNG 8/2018

Nhằm thực hiện mục đích nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho toàn thể CBCNV toàn công ty.
Ban KSNB thực hiện kế hoạch tăng cường đào tạo trong tháng 8/2018. Theo đó chương trình
đào tạo kéo dài từ ngày 10/08 đến hết ngày 31/08 bao gồm các khóa học quan trọng như : Đào
tạo 5S, đào tạo người hướng dẫn 5S, đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 9001 & 14001 – 2015, đào tạo
đánh giá viên nội bộ ISO 9001 & 14001 – 2015, đặc tính kỹ thuật & ứng dụng của các loại nguyên liệu
hạt nhựa, tìm hiểu các sản phẩm & công nghệ sản xuất các SP PVC, đào tạo 5S, tìm hiểu các sản phẩm
màng & công nghệ sản xuất thổi , các quá trình – KPI quá trình – phân tích dữ liệu và báo cáo, xác định
và thiết lập các quy trình chuẩn trong sản xuất và kỹ thuật, xác định SWOT, xác định – đánh giá rủi ro –
khắc Phục – phòng ngừa, đặc tính kỹ thuật & ứng dụng & công nghệ sản xuất các sản phẩm màng ghép
bao bì nhựa, tìm hiểu các sản phẩm & công nghệ sản xuất các sản phẩm dả da.

P.TGĐ Trần Trọng Triệu và việc đào tạo các khối kinh doanh

Trong đó bao gồm 10 lớp đào tạo nội bộ, 2 lớp đào tạo ngoài và 91 lượt học viên tham gia. Hầu hết các
học viên đều có mặt đông đủ, cho thấy sự ham học hỏi , xây dựng kiến thức của tất cả các CBCNV. Đây
là hoạt động cần thiết để toàn CBCNV củng cố kiến thức về những chuyên môn quan trọng như ISO, 5s,
xác định phòng ngừa rủi ro,v..v cho đến những những chuyên môn cơ bản như tìm hiểu sản phẩm, thiết
lập các quy trình chuẩn trong sản xuất và kĩ thuật,..v.v nhằm hoàn thành tốt nhất công việc của mình đặc

biệt là nâng cao kĩ thuật sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó với những kinh nghiệm
làm việc thực tế, học viên có những ý kiến, sáng tạo hay mang tính xây dựng, điều này giúp khắc phục
không ít những sai sót,và bổ sung những sáng kiến độc đáo, thiết thực trong môi trường công sở và sản
xuất. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị có cơ hội tìm hiểu, bổ sung kĩ năng cho nhau, nâng cao hiểu biết
tạo nên sự bão hòa trong công việc.

Các học viên chú tâm lắng nghe, xây dựng ý kiến

Với kết quả khả quan, tích cực sau các chương trình đào tạo, Rạng Đông thực sự đã gặt hái được nhiều
thành công mới. Trong tương lai những CTĐT này sẽ còn phát triển hơn nữa, mang lại nhiều lợi ích thiết
thực cho Rạng Đông.