TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Để đạt được những thành tựu như hiện nay, Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An luôn luôn hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa và quản trị doanh nghiệp dựa trên Tầm Nhìn – Sứ Mệnh – Giá Trị Cốt Lõi – Định Hướng Phát Triển mà Tập đoàn Rạng Đông Holding đã đề ra. Song song đó, có những khía cạnh riêng thể hiện giá trị của doanh nghiệp sản xuất, lấy chất lượng sản phẩm và sự tin cậy của đối tác khách hàng làm nền tảng phát triển bền vững trong tương lai.

Tầm nhìn 

Xây dựng Nhựa Rạng Đông Long An trở thành một Công ty sản xuất đa dạng sản phẩm cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước, với sản phẩm ngành Nhựa là trọng tâm. 

Sứ mệnh 

  1. Đối với cộng đồng: Trách nhiệm trên từng sản phẩm CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG – Sản xuất đi đôi với tái tạo nguồn nguyên vật liệu và năng lượng. 
  2. Đối với khách hàng, đối tác sản xuất – kinh doanh: Hợp tác cùng phát triển, thấu hiểu – tôn trọng lợi ích đôi bên. 
  3. Đối với cán bộ công nhân viên: Ghi nhận đóng góp – Chia sẻ thành quả – Cơ hội thăng tiến. 
  4. Đối với cổ đông và nhà đầu tư: Tối ưu hóa lợi nhuận; đảm bảo tính công khai, minh bạch. 

Giá trị cốt lõi

Định hướng phát triển 

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An được định hướng phát triển theo định hướng chung của Tập đoàn Rạng Đông Holding. Đẩy mạnh sản xuất và tiến tới xây dựng đa dạng sản phẩm với các chuẩn mực của Quốc gia và khu vực, phát triển hệ thống kênh phân phối lớn mạnh sang các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và các nước châu Á khác, … 

Công ty phấn đấu duy trì năng lực sản xuất vốn có, nghiên cứu – cải tiến quy trình sản xuất hiện đại hơn để nâng cao năng lực sản xuất trong tương lai; phát triển mức doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Tập trung phát triển kênh phân phối trong nước và mở rộng hơn nữa các kênh phân phối nước ngoài; đẩy mạnh xuất khẩu. 

Cam kết sản xuất sản phẩm chất lượng cao theo tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn kiểm định của Tổ chức FDA Hoa Kỳ và Tổ chức CE của các nước trong Liên minh Châu Âu. Bảo vệ uy tín thương hiệu Nhựa Rạng Đông hơn 60 năm, xứng danh Thương hiệu Quốc gia của Việt Nam. Sản xuất kinh doanh bền vững trên cơ sở thượng tôn các quy định của pháp luật và chính sách Nhà nước; phù hơp với văn hóa xã hội người Việt Nam. 

Hợp tác – liên doanh – liên kết với đối tác trong và ngoài nước trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, phát triển mối quan hệ hữu nghị trong kinh doanh; cạnh tranh lành mạnh; thể hiện đạo đức kinh doanh trong quan hệ hợp tác giữa các bên.