Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình sản xuất giả da PVC và cách tái chế PVC có thể tạo ra các sản phẩm có giá trị cao trong quá trình tái chế. Chúng ta cũng sẽ khám phá những công nghệ đột phá đang được áp dụng để giảm lượng PVC thải bỏ ra môi trường.

Sự cần thiết của tái chế PVC

Giả da PVC ít có khả năng tạo ra các sản phẩm có giá trị cao trong quá trình tái chế. Tuy nhiên, nếu quá trình tái chế tạo ra được các sản phẩm có một giá trị nào đó về thương mại và lại thải bỏ được PVC thì nó lại có thể có hiệu quả so với chi phí đầu tư.

Nhà máy tái chế PVC của Dow BSL tại Leipzig

Công ty Dow BSL đang vận hành một nhà máy tái chế PVC tại Leipzig (Đức), nhà máy này có thể tiếp nhận rác thải có hàm lượng clo cao và chuyển hóa nó thành axit clohyđric tinh khiết phục vụ cho sản xuất PVC tiếp theo và tạo ra nhiệt, hơi nước từ thành phần Hydrocarbon.

Quá trình thủy phân tại nhà máy Stigsacs

Nhà máy Stigsacs tại Đan Mạch là một nhà máy sử dụng quá trình thủy phân để chuyển hóa. Đây là quá trình khử clo hóa của PVC và tạo ra một dung dịch hữu cơ không chứa clo được sử dụng làm nguyên liệu. Công suất của nhà máy này là 40.000 tấn rác thải PVC/năm.

Tỷ lệ tái chế PVC tại EU

Hiện chỉ có khoảng 2-3% rác thải PVC được tái chế tại các nước thuộc EU¹. Tỷ lệ tái chế cũng phụ thuộc vào các quy định được áp dụng đối với quá trình tái chế PVC có chứa phtalat và các kim loại nặng.

Đóng góp của Nhựa Rạng Đông Long An

Nhựa Rạng Đông Long An là Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Nhựa Rạng Đông với hơn 60 năm hình thành và phát triển. Trong thời gian này, công ty không ngừng tiến lên và tiên phong trong công cuộc đổi mới quy trình sản xuất kết hợp công nghệ hiện đại, sản xuất – kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường sống.

Môi trường sống xanh – sạch – đẹp

Nhựa Rạng Đông Long An không chỉ chú trọng vào sản xuất – kinh doanh mà còn đầu tư vào việc tạo ra môi trường sống xanh – sạch – đẹp cho đối tác khách hàng và cán bộ công nhân viên (CBCNV).

Trong một thế giới đang phải đối mặt với vấn đề ngày càng nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường, quy trình sản xuất giả da PVC và tái chế PVC đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng PVC thải ra môi trường. Các công nghệ đột phá và tập trung vào môi trường của các công ty như Dow BSL và Nhựa Rạng Đông Long An đang đóng góp một phần quan trọng trong việc bảo vệ hành tinh của chúng ta.