Nhựa Rạng Đông Long An là một trong 12 doanh nghiệp ở phía Nam được Samsung Việt Nam lựa chọn để hợp tác phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory 2022).

Đây là dự án nằm trong khuôn khổ Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh đã được Samsung phối hợp cùng Bộ Công Thương Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ vào tháng 2 năm 2022. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh tại 50 doanh nghiệp và đào tạo 100 chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn nhà máy thông minh trong 2 năm (2022 – 2023).

nhà máy thông minh
Samsung Việt Nam đến Nhựa Rạng Đông Long An phát triển dự án Nhà máy thông minh

Dự án Samsung làm việc với Nhựa Rạng Đông Long An trải qua 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp và thu thập các dữ liệu liên quan đến hoạt động sản xuất hiện có của nhà máy. Từ hiện trạng thu được, xây dựng các bước cải tiến quy trình theo tiêu chuẩn nhà máy thông minh mà Samsung hỗ trợ.
  • Giai đoạn 2: Bộ phận phụ trách của Samsung tiến hành tư vấn và hỗ trợ thực hiện các giải pháp xây dựng nhà máy thông minh thông qua sự kết hợp của cơ sở dữ liệu và hệ thống mạng máy tính. Dựa trên nội lực sẵn có của doanh nghiệp để cải cách quy trình sản xuất trong nhà máy, số hóa hoạt động quản lý sản xuất và kinh doanh.
  • Giai đoạn 3: Thu nhận kết quả và đánh giá quá trình thực hiện phát triển nhà máy thông minh. Từ đó đưa ra định hướng quản lý lâu dài và hiệu quả hơn.
nhà máy thông minh
Đại diện Samsung Việt Nam trao đổi về chương trình dự án với đại diện Nhựa Rạng Đông Long An

Dự án Smart Factory góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam trước thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão. Đặt nền tảng cho các mối quan hệ hợp tác tiếp theo của Nhựa Rạng Đông Long An nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung với Samsung Việt Nam, cũng như Samsung Hàn Quốc trong tương lai.

Đầu tháng 8 vừa qua, dự án với Nhựa Rạng Đông đã bắt đầu được khởi động tại Nhựa Rạng Đông Long An. Các chuyên gia của Samsung Hàn Quốc và Samsung Việt Nam đã có mặt tại công ty, tiến hành những bước đầu tiên của giai đoạn 2 là tư vấn và cải cách quy trình sản xuất trong các nhà máy của công ty. Hứa hẹn những chuyển đổi tích cực trong quy trình quản lý sản xuất đạt chuẩn nhà máy thông minh sắp tới; góp phần đưa Nhựa Rạng Đông Long An ngày càng vươn xa hơn.

nhà máy thông minh
Đoàn chuyên gia Samsung đến làm việc tại Nhựa Rạng Đông Long An