Tại Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An, ngày 15/04/2023, đã diễn ra một buổi tập huấn về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho cán bộ, công nhân viên, và người lao động của công ty. Buổi tập huấn đã được diễn ra tại hội trường Nhựa Rạng Đông Long An

Tuyên truyền về PCCC&CNCH cho công nhân viên
Tuyên truyền về PCCC&CNCH cho công nhân viên

Buổi học cũng sẽ bao gồm phần thực hành, trong đó học viên sẽ được hướng dẫn về cách sử dụng các loại bình chữa cháy để dập tắt đám giả định, rải vòi và triển khai các đội hình chữa cháy cơ bản. Ngoài ra, học viên cũng sẽ được hướng dẫn về thao tác sử dụng, bảo quản, và bảo dưỡng dụng cụ, phương tiện cứu nạn, cứu hộ hiện có, cũng như các tư thế và động tác cứu người bị nạn. Thực tập phương án PCCC và CNCH của cơ sở cũng sẽ được thực hiện trong buổi học này.

Học viên lắng nghe rèn luyện kỹ năng sơ cứu cơ bản
Học viên lắng nghe rèn luyện kỹ năng sơ cứu cơ bản

Mục tiêu của buổi học lần này là nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, cán bộ, công nhân viên, người lao động về công tác PCCC,nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy,nổ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giúp đội viên đội PCCC cơ sở nắm được một số văn bản quy phạm của Nhà nước có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy và các kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH. Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện chữa cháy trang bị tại cơ sở để cứu chữa kịp thời khi có cháy xảy ra.

Đội viên PCCC cùng nhau thực hành tại buổi tập huấn
Đội viên PCCC cùng nhau thực hành tại buổi tập huấn

Trong quá trình tập huấn, các học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH phải chấp hành nghiêm các yêu cầu của người hướng dẫn, cũng như bảo đảm an toàn tuyệt đối khi thực hành ngoài sân bãi.

Để đạt được mục đích và yêu cầu của chương trình tập huấn, các học viên sẽ được hướng dẫn về lý thuyết và thực hành liên quan đến phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và công nghệ cứu hộ (CNCH). Đầu tiên, trong phần lý thuyết, các học viên sẽ được giới thiệu với một số văn bản quy phạm pháp luật về PCCC&CNCH như quy định của Nhà nước về công tác PCCC đối với cơ sở, tổ chức biên chế, chức trách của lực lượng PCCC cơ sở và một số kiến thức cơ bản về PCCC.

Cán bộ PCCC kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy cùng cán bộ nhân viên Nhựa Rạng Đông Long An
Cán bộ PCCC kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy cùng cán bộ nhân viên Nhựa Rạng Đông Long An

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ đề cao ý thức về việc duy trì công tác phòng cháy và chữa cháy hàng ngày, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả của hệ thống PCCC, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng, đánh giá và nâng cấp các thiết bị, hệ thống PCCC&CNCH để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Chương trình tập huấn sẽ được tổ chức định kỳ và đồng thời sẽ được liên tục theo dõi, đánh giá và cải tiến để đảm bảo tính hiệu quả và thích nghi với thực tiễn công tác PCCC&CNCH tại cơ sở. Ngoài ra, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCCC&CNCH cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong cơ sở cũng là một trong những hoạt động quan trọng của chương trình tập huấn này.